1kg Túi Ni Lông Đen Dai, Túi Đen 2 Quai, Túi Đựng Hàng ,Bao Ni Lông Đen 2 Quai

35,000 

Gồm nhiều loại khác nhau:
Loại 1 kg 19cm x 30cm
Loại 2 kg 23cm x 39cm
Loại 3 kg 26cm x 40cm
Loại 5 kg 30cm x 50cm
Loại 10 kg 35cm x 55cm
Loại 15 kg 40cm x 60cm
Loại 20 kg 50cm x 80cm
Loại 30 kg 60cm x 100cm
*túi có thể chênh lệch về kích thướt chút xíu k thee chính xác từng mm được mong khách thông cảm

Danh mục: